Lỗi Hoàn tiền đang được kiểm tra. Tôi phải đợi trong bao lâu?

Quá trình kiểm tra lỗi Hoàn tiền bị thất lạc sẽ hoàn thành trong vòng 35 ngày kể từ ngày yêu cầu. Đặc biệt đối với Expedia, việc kiểm tra lỗi hoàn tiền sẽ hoàn thành sau 75 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi / lưu trú.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner