Báo lỗi Hoàn Tiền đang được kiểm tra. Tôi phải đợi trong bao lâu?

Báo lỗi Hoàn Tiền sẽ được tra soát với trang bán hàng trong tối đa 30 ngày làm việc đối với các đối tác mua sắm, và 75 ngày làm việc đối với các đối tác du lịch (không kể thứ bảy, chủ nhật, và ngày nghỉ lễ).

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn về kết quả kiểm tra thông qua địa chỉ email đăng ký tài khoản với ShopBack sau thời gian tra soát trên. 

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!