Tôi có thể xem thông tin cá nhân của mình ở đâu?

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt trên máy tính:
Bạn có thể xem thông tin cá nhân trên ShopBack tại đây

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng ShopBack:
Chọn biểu tượng Người dùng ở góc trên bên phải màn hình (Vui lòng xem ảnh minh họa dưới đây), sau đó chọn 'Thông tin cá nhân'.

account.png

account-pin.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner