Làm thế nào để thay đổi hoặc cập nhật số điện thoại của tôi?

Bạn có thể cập nhật số điện thoại của mình bằng cách gửi yêu cầu Rút Hoàn tiền.
Yêu cầu Rút Hoàn tiền tại đây, bạn sẽ nhận được thông báo cập nhật số điện thoại và mã xác nhận OTP.
Nhập số điện thoại bạn muốn thay đổi, hãy chắc chắn rằng số điện thoại này chưa từng liên kết với bất kỳ tài khoản ShopBack nào.

Lưu ý: Bạn cần có tối thiểu 50.000đ trong số dư khả dụng để có thể thực hiện yêu cầu rút tiền

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner