Tôi có thể thay đổi mật khẩu bằng cách nào?

Thay đổi tại đây hoặc nhấp vào ô "Quên Mật Khẩu" tại trang đăng nhập. Vui lòng điền địa chỉ email và Mật khẩu sẽ được gửi đến email của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn có thể đăng nhập nhưng vẫn muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể cập nhật mật khẩu mới tại đây.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng ShopBack, chọn "Tài khoản" ở góc phải cuối màn hình, kéo xuống cuối trang và chọn 'Thay đổi Mật khẩu'.

*Lưu ý: Liên kết thay đổi mật khẩu sẽ hết hiệu lực sau 30 phút

password.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner