Phân biệt Hoàn tiền và Thưởng Hoàn tiền?

Hoàn tiền là số tiền bạn được hoàn lại khi thực hiện mua hàng trên đối tác bán hàng có mặt trên ShopBack.

Thưởng Hoàn tiền là số tiền thưởng mà bạn nhận được khi tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc Giới thiệu bạn bè từ ShopBack.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner