Phân biệt Hoàn tiền và Thưởng Hoàn tiền?

Hoàn tiền là số tiền bạn kiếm được khi mua sắm như bình thường trên các cửa hàng được liệt kê trên ShopBack. Thưởng Hoàn tiền là số tiền thưởng mà bạn có thể kiếm được qua các chiến dịch / chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc thông qua chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner