Phân biệt Hoàn Tiền và tiền thưởng?

Hoàn Tiền là số tiền bạn được hoàn lại khi thực hiện mua hàng trên đối tác bán hàng có mặt trên ShopBack.

Tiền thưởng là số tiền mà bạn nhận được khi tham gia các chương trình khuyến mãi, thử thách hoặc chương trình giới thiệu bạn bè từ ShopBack.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!