ShopBack có những loại Thưởng Hoàn tiền nào?

Đối với chương trình giới thiệu bạn bè, bạn sẽ có thể nhận thưởng hoàn tiền khi giới thiệu thành công một người bạn sử dụng ShopBack.

Đối với phần thưởng khuyến mãi, đây thường là các chiến dịch đi kèm với các yêu cầu khác, vì vậy vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện nếu bạn muốn nhận thưởng Hoàn tiền!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner