ShopBack có những loại tiền thưởng nào?

Đối với chương trình giới thiệu bạn bè, bạn sẽ có thể nhận tiền thưởng khi giới thiệu thành công một người bạn sử dụng ShopBack và cả 2 đều đạt các điều kiện nhận thưởng của chương trình.

Đối với phần thưởng khuyến mãi và thử thách, tiền thưởng sẽ đi kèm với các yêu cầu khác, vì vậy vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và điều khoản nếu bạn muốn nhận tiền thưởng!

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!