Tôi đã đăng ký nhiều hơn 1 tài khoản ShopBack. Tôi có thể đồng bộ các tài khoản của tôi không?

Bạn hoàn toàn có thể đồng bộ các tài khoản ShopBack của mình. Vui lòng liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ!
Chúng tôi sẽ chuyển số dư khả dụng vào tài khoản chính của bạn dưới dạng Thưởng.

Lưu ý rằng tài khoản ShopBack có Hoàn tiền ở trạng thái 'Đang chờ xác nhận' không thể đồng bộ với các tài khoản khác. Tất cả trạng thái Hoàn tiền phải được Xác nhận và có thể quy đổi khi đồng bộ tài khoản.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner