Tôi đã đăng ký nhiều hơn 1 tài khoản ShopBack. Tôi có thể hợp nhất các tài khoản của tôi không?

Bạn hoàn toàn có thể hợp nhất các tài khoản ShopBack của mình. Tuy nhiên vì lý do bảo mật tài khoản, đội ngũ hỗ trợ của ShopBack cần xác thực một số thông tin để đảm bảo bạn là chủ tài khoản và hỗ trợ bạn hợp nhất các tài khoản này.

Vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Lưu ý:

1. Tài khoản ShopBack có Hoàn Tiền ở trạng thái "chờ xác nhận" không thể hợp nhất với các tài khoản khác.

2. Khi hợp nhất tài khoản, nhà bán hàng sẽ không thể tra soát các giao dịch Hoàn tiền, dẫn đến viêc Hoàn Tiền "chờ xác nhận" bị vô hiệu hóa và không thể rút về tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp trên, bạn hãy đợi đến khi phía nhà bán hàng xác nhận và Hoàn Tiền này chuyển thành số dư khả dụng.

 

Can’t find what you need? Reach out to us!