Tại sao tiền thưởng của tôi vẫn chưa được xác nhận?

Tiền thưởng thường đi kèm với các yêu cầu khác nhau. Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và điều khoản để nhận ưu đãi.  

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!