ShopBack có gửi thông báo qua email và app cho tôi không?

Có chứ, chúng tôi rất vui khi cập nhật cho bạn những ưu đãi, mã giảm giá, khuyến mãi mới nhất và các gói Hoàn tiền đặc biệt qua bản tin và thông báo trên ứng dụng ShopBack. Đồng thời, bạn cũng sẽ được thông báo trạng thái Hoàn tiền qua bảng tin và thông báo trên ứng dụng.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner