Tôi có thể tùy chỉnh loại thông báo mà tôi muốn nhận từ ứng dụng ShopBack được không?

Hoàn toàn có thể! Bạn có thể chọn nhận những thông báo Hoàn tiền, thông báo thanh toán trên ShopBack và thông báo sao chép URL Hoàn tiền. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tần suất nhận thông báo khuyến mại.

Vui lòng truy cập ứng dụng ShopBack, chọn biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải màn hình và chọn 'Cài đặt thông báo'.

App_Notification_1.jpg

App_Notification_2.jpg

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner