Tôi có thể tùy chỉnh loại thông báo mà tôi muốn nhận từ ứng dụng ShopBack được không?

Bạn có thể tùy chỉnh chọn nhận những thông báo Hoàn Tiền và thông báo ưu đãi trên ShopBack.

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính.

2. Chọn mục "Cài đặt liên lạc", sau đó chọn "Thông tin & ưu đãi qua email" để tùy chỉnh theo lựa chọn của bạn.

NPS.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!