Tại sao tôi lại bị từ chối nhận tiền thưởng?

1. Tiền thưởng đi kèm với giao dịch mua sắm

Hoàn Tiền từ đơn hàng tham gia chương trình nhận thưởng bị từ chối vì vi phạm chính sách Hoàn Tiền của trang bán hàng (hủy/đổi/trả hàng, người mua hàng là nhà phân phối/đại lý bán lẻ...). 
2. Tiền thưởng từ chương trình giới thiệu bạn bè

a. Tự giới thiệu bản thân mình.

b. Đăng đường dẫn giới thiệu trên bất cứ trang web/fanpage của đối tác ShopBack.
c. Các hành vi có mục đích tạo lưu lượng truy cập đến các trang chứa đường dẫn giới thiệu của bạn.
d. Các trường hợp được ShopBack xác định không tuân theo mục đích chương trình Giới thiệu bạn bè của ShopBack.

e. Người giới thiệu và người được giới thiệu dùng chung một thiết bị (điện thoại) để đăng ký tài khoản ShopBack.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!