Làm thế nào để tôi theo dõi bản tin từ ShopBack?

Khi đăng ký tài khoản ShopBack, tài khoản của bạn đã được mặc định sẽ theo dõi bản tin của ShopBack. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa nhận được thông báo và muốn theo dõi bản tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi qua email hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner