Làm thế nào để tôi theo dõi bản tin từ ShopBack?

Khi đăng ký tài khoản ShopBack, tài khoản của bạn đã được mặc định sẽ theo dõi bản tin của ShopBack. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa nhận được thông báo và muốn theo dõi bản tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với kênh hỗ trợ tự động tại đây để được hỗ trợ.

Trường hợp bạn đã hủy theo dõi trước đó và muốn tiếp tục theo dõi thông báo, bạn có thể tùy chỉnh theo dõi trên tài khoản. 

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính.

2. Chọn mục "Cài đặt liên lạc", sau đó chọn "Thông tin & ưu đãi qua email" để tùy chỉnh theo lựa chọn của bạn.

NPS.png

Can’t find what you need? Reach out to us!