Làm thế nào để tôi theo dõi bản tin ShopBack?

Khi đăng nhập vào ShopBack, tài khoản của bạn đã được mặc định sẽ theo dõi bản tin của ShopBack. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa nhận được thông báo và muốn theo dõi bản tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng qua hotro@goshopback.vn để được trợ giúp!

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner