Làm thế nào để hủy theo dõi thông tin từ ShopBack?

Chúng tôi rất tiếc về điều này!

Bạn có thể thao tác hủy theo dõi tại đây và nhập địa chỉ email đăng ký tài khoản của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng xuất tài khoản và bấm vào đường link phía trên để hủy theo dõi thành công.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner