Làm thế nào để hủy theo dõi thông tin từ ShopBack?

Bạn có thể tùy chỉnh hủy theo dõi hay nhận những thông báo Hoàn tiền và thông báo ưu đãi trên ShopBack.

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính

2. Chọn mục "Cài đặt thông báo" hoặc "Bản tin ưu đãi mới nhất" để tùy chỉnh theo lựa chọn của bạn

unsubcribe2.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner