Làm thế nào để hủy theo dõi bản tin ShopBack?

Ôi không, chúng tôi rất tiếc vì điều này!

Mong rằng bạn sẽ cân nhắc lại về quyết định của mình. Nếu điều này là bắt buộc, bạn có thể hủy theo dõi tại đây và nhập địa chỉ email của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng xuất tài khoản và bấm vào đường link phía trên để hủy theo dõi.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner