Làm thế nào để tôi theo dõi lại bản tin từ ShopBack?

Bạn có thể tùy chỉnh chọn nhận những thông báo Hoàn tiền và thông báo ưu đãi trên ShopBack.

1. Truy cập mục "Tài khoản" tại thanh công cụ dưới màn hình chính

2. Chọn mục "Bản tin ưu đãi mới nhất" và tùy chỉnh theo dõi

unsubcribe.png

Bạn vẫn có thể yêu cầu theo dõi lại các thông báo khuyến mãi bằng cách liên hệ với chatbot tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner