Làm thế nào để tôi theo dõi lại bản tin từ ShopBack?

Để tiếp tục nhận cập nhật từ bản tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi qua email hotro@goshopback.vn và cung cấp địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cập nhật bản tin từ ShopBack đến địa chỉ email của bạn. 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner