Làm thế nào để xác minh tài khoản ngân hàng?

Khi bạn đã lưu thông tin tài khoản ngân hàng của mình trên ShopBack, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác minh thông tin.

Nếu gặp vấn đề, vui lòng thử lại và đảm bảo bạn đã đóng ứng dụng / đăng xuất khỏi trang web của ShopBack trước khi nhấp vào liên kết xác minh trong email. Ngoài ra, bạn cũng có thể xác minh tài khoản trên trình duyệt web ẩn danh / riêng tư.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner