Làm thế nào để xác minh tài khoản ngân hàng?

Vui lòng kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Vui lòng xác nhận thông tin rút tiền!", chọn "Click để xác nhận".

verify_payment.png

Trường hợp bạn gặp vấn đề khi xác thực hoặc không nhận được email xác nhận, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Lưu ý: email xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng chỉ có hiệu lực trong 15 phút. Nếu bạn không xác nhận trong thời gian quy định, vui lòng xóa thông tin thanh toán trên ShopBack và thực hiện cập nhật lại thông tin tài khoản ngân hàng để nhận email xác nhận mới.

Can’t find what you need? Reach out to us!