Tôi không thể nhập số điện thoại của mình trong quá trình rút tiền, tôi phải làm gì?

Bạn không thể nhập số điện thoại của mình vì những lý do sau:

1) Bạn nhập định dạng số điện thoại không hợp lệ (nhập số của bạn, không có mã quốc gia)
2) Có thể đã có tài khoản ShopBack khác đăng ký bằng số điện thoại của bạn

Để được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotro@goshopback.vn 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner