Yêu cầu rút Hoàn tiền của tôi có bị giới hạn không?

Có, tại ShopBack Vietnam, bạn phải tích lũy 50.000đ để có thể yêu cầu rút tiền. Số tiền tối đa bạn có thể rút ra mỗi ngày là 1.500.000đ.

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner