Tại sao yêu cầu rút tiền của tôi bị từ chối?

Yêu cầu rút tiền của bạn có thể không thành công vì một số lý do sau:

1) Thông tin tài khoản ngân hàng đã nhập không hợp lệ (có thể do bạn nhập số thẻ thay vì số tài khoản ngân hàng của bạn)
2) Giao dịch rút tiền có chứa một khoản Hoàn tiền người dùng không được xác nhận

Nếu bạn không gặp các trường hợp đã liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua email (hotro@goshopback.vn) để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner