Tại sao yêu cầu rút tiền của tôi bị từ chối?

Yêu cầu rút tiền của bạn có thể không thành công vì một số lý do sau:

1. Thông tin tài khoản ngân hàng đã nhập không hợp lệ

- Tên người thụ hưởng không đầy đủ/không đúng định dạng.

- Nhập số thẻ thay vì số tài khoản ngân hàng.
2. Giao dịch rút tiền có chứa một khoản Hoàn Tiền người dùng không được xác nhận.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!