Tại sao cửa hàng yêu thích của tôi không còn tồn tại trên ShopBack nữa?

Chúng tôi rất tiếc khi điều này xảy ra. ShopBack đang rất nỗ lực để mang thương hiệu yêu thích của bạn trở lại trên ShopBack.

Trong thời gian này, bạn có thể tham khảo các cửa hàng khác đang liên kết với ShopBack bằng cách truy cập mục "Thương hiệu" trên thanh công cụ ở màn hình chính. 

store.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!