Tại sao cửa hàng yêu thích của tôi không còn tồn tại trên ShopBack nữa?

Chúng tôi rất tiếc khi điều này xảy ra. ShopBack đang rất nỗ lực để mang thương hiệu yêu thích của bạn trở lại trên ShopBack.

Trong thời gian này, bạn có thể tham khảo các đối tác khác đang liên kết ShopBack bằng cách truy cập mục "Có Thể Bạn Yêu Thích" hoặc "Khám phá danh mục" trên ứng dụng ShopBack. 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner