Tôi nên làm gì nếu nhập sai thông tin tài khoản ngân hàng của tôi?

Trong trường hợp thông tin tài khoản ngân hàng đã cập nhận không chính xác, giao dịch rút tiền của bạn sẽ không được thực hiện thành công và được chuyển về lại Số dư khả dụng. 

Để cập nhật lại thông tin chính xác, bạn cần xóa thông tin đã nhập trước đó. Vui lòng thực hiện các bước sau: 

1. Truy cập tại đây.

2. Chọn biểu tượng thùng rác bên cạnh thông tin đã cập nhật trước đây, sau đó chọn "Thêm ngân hàng" để cập nhật thông tin mới.

add_payment.png

3. Kiểm tra email từ địa chỉ hello@info.goshopback.vn với tiêu đề "Vui lòng xác nhận thông tin rút tiền!", chọn ô "Click để xác nhận".

verify_payment.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!