Tôi nên làm gì nếu nhập sai thông tin chi tiết rút Hoàn tiền của tôi?

Để sửa đổi thông tin rút tiền của bạn, bạn cần xóa thông tin tài khoản ngân hàng chưa chính xác trong tài khoản ShopBack, và nhập lại thông tin đúng.

Nếu bạn đã nhập thông tin số tài khoản là số thẻ, giao dịch rút tiền sẽ không được thực hiện thành công. Trong trường hợp này, bạn có thể phải chờ để ngân hàng kiểm tra và cập nhật trạng thái giao dịch. 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner