Tôi nên làm gì nếu nhập sai thông tin chi tiết rút Hoàn tiền của tôi?

Để sửa đổi thông tin rút tiền của bạn, bạn cần xóa các thông tin đã nhập trong tài khoản ShopBack của mình và cung cấp lại thông tin chính xác.

Nếu bạn đã yêu cầu chỉnh sửa nhưng thông tin vẫn chưa đúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro@goshopback.vn và cung cấp địa chỉ email tài khoản ShopBack cũng như chi tiết rút tiền của bạn và thông tin chính xác.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner