Làm sao để kiểm tra việc rút số dư khả dụng của tôi?

Để yêu cầu kiểm tra lịch sử rút Hoàn tiền của bạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email hotro@goshopback.vn kèm theo thông tin chi tiết về yêu cầu rút tiền của bạn (bạn có thể truy xuất từ tài khoản ShopBack của mình trong phần "Lịch sử rút tiền").

Lưu ý: Số tiền bạn nhận được là số tiền đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo qui định của pháp luật và các phí dịch vụ khác (nếu có).

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner