Làm sao để kiểm tra các giao dịch rút tiền trên tài khoản của tôi?

Bạn có thể kiểm tra trạng thái các giao dịch rút tiền mà bạn đang yêu cầu tại đây.

withdrawal_status.png

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập chatbot tự động tại đây

Can’t find what you need? Reach out to us!

Thông tin trong bài viết có hữu ích với bạn không?
Shopback Help Center Footer Banner