Làm thế nào để xem tỷ lệ Hoàn tiền của mỗi cửa hàng trên ShopBack?

Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt máy tính:
Tìm kiếm cửa hàng yêu thích của bạn và kiểm tra tỷ lệ Hoàn tiền ở góc trên bên trái như trong ảnh chụp màn hình.

Cashback_Rate_Web.PNG

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng trên điện thoại:
Tìm kiếm cửa hàng yêu thích của bạn, chọn xem Thông tin Hoàn tiền ở phía cuối màn hình.

Cashback_Rate_App.jpg

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner