Làm thế nào để xem tỷ lệ Hoàn Tiền của mỗi cửa hàng trên ShopBack?

Vui lòng tìm kiếm và chọn vào trang bán hàng để kiểm tra tỷ lệ Hoàn Tiền tương ứng.

mceclip1.png

Giao diện trên trình duyệt máy tính

rate.png

Giao diện trên ứng dụng điện thoại

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!