Tốc độ kiểm tra là gì?

Tốc độ kiểm tra là thời gian để phản ánh lượng Hoàn tiền của bạn trên tài khoản ShopBack sau khi mua hàng.Thông thường, bạn sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên, với mỗi Đối tác khác nhau thời gian này sẽ là khác nhau, do đó với một số Cửa hàng, thời gian cập nhật sẽ có thể lâu hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem kỹ Điều kiện và Điều khoản của mỗi Cửa hàng.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner