Thời gian yêu cầu là gì?

Thời gian yêu cầu là khoảng thời gian để trạng thái Hoàn tiền của bạn cập nhật từ 'Đang chờ' sang 'Đã xác nhận'

Vui lòng lưu ý rằng thời gian yêu cầu là khác nhau giữa các Cửa hàng Đối tác tùy theo chính sách hủy, đổi, trả hàng và thường mất 75 ngày hoặc lâu hơn. Điều này cho phép các Cửa hàng Đối tác có thời gian xác thực đơn hàng và ngăn chặn các giao dịch gian lận

Đối với các đại lý du lịch, Hoàn tiền chỉ được 'Xác nhận' trong vòng 60-120 ngày sau khi bạn hoàn thành chuyến đi. Ví dụ, nếu bạn đặt phòng khách sạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 và chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hoàn tiền của bạn sẽ được 'Xác nhận' vào ngày 31 tháng 10 năm 2019 hoặc sớm hơn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner