Tại sao tôi phải chờ rất lâu mới được "Xác nhận Hoàn tiền"?

Để đảm bảo rằng bạn được Hoàn tiền một cách công bằng và chính xác, các Đối tác của chúng tôi yêu cầu một khoảng thời gian từ 45-120 ngày để kiểm tra và xác thực đơn hàng của bạn.

Khoảng thời gian này thường bao gồm khoảng thời gian cho phép đổi, trả và hủy hàng cũng như thời gian để Đối tác có thể xác thực chính xác trạng thái đơn hàng của bạn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner