Tôi muốn ứng tuyển vào ShopBack. Tôi có thể tìm hiểu thông tin ở đâu?

Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành một thành viên trong đại gia đình ShopBack, hãy tìm hiểu các vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng tại: https://corporate.shopback.com

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ShopBack hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ? Vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!