Tôi muốn ứng tuyển vào ShopBack. Tôi có thể tìm hiểu thông tin ở đâu?

Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành một thành viên trong đại gia đình ShopBack, hãy tìm hiểu các vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng tại: https://corporate.shopback.com

Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp đơn ứng tuyển trực tiếp vào hộp thư hr@shopback.com. Trong trường hợp có vị trí phù hợp dành cho bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner