Tôi muốn ứng tuyển vào ShopBack. Tôi có thể tìm hiểu thông tin ở đâu?

Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành một thành viên trong đại gia đinh ShopBack, hãy tìm hiểu các vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng tại: https://corporate.shopback.com

Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp đơn ứng tuyển trực tiếp vào hòm thư hr@shopback.com. Nếu có một vị trí phù hợp dành cho bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner