Điều khoản sử dụng

Khi đăng ký tài khoản ShopBack đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng sau.

ShopBack có quyền sửa đổi một phần hoặc toàn bộ Điều khoản & Điều kiện vào bất kì thời gian nào mà không cần phải thông báo trước.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner