ShopBack kiếm tiền bằng hình thức nào?

Với mỗi giao dịch mua hàng thành công thông qua ShopBack, các trang đối tác sẽ trả cho chúng tôi một khoản hoa hồng. Chúng tôi sẽ chia sẻ một phần của khoản hoa hồng với bạn, đó chính là Hoàn tiền mà bạn nhận được trên tài khoản ShopBack. Khi cửa hàng/trang bán hàng/trang thương mại điện tử đã xác thực và phê duyệt, Hoàn tiền sẽ chính thức thuộc về bạn. Đây là Hoàn tiền thật và có thể được rút về tài khoản ngân hàng của bạn.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner