Tôi không thể chuyển hướng đến cửa hàng mà tôi muốn mua sắm qua ShopBack, tôi nên làm gì?

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng ShopBack, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất. Đối với trang web, vui lòng tải lại trình duyệt và thử lại.

Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ sớm nhất có thể.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner