Tôi không thể chuyển hướng đến cửa hàng mà tôi muốn mua sắm qua ShopBack, tôi nên làm gì?

Đối với ứng dụng điện thoại, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng ShopBack và trang bán hàng.

Đối với trình duyệt máy tính, vui lòng tải lại trình duyệt và thử lại truy cập.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!