Tôi có để đặt hàng ở trang bán hàng ở nước ngoài được không?

Mặc dù có một số trường hợp bạn có thể được chấp nhận nhưng hầu như Hoàn tiền sẽ bị từ chối. Vui lòng tránh việc mua hàng tại nước ngoài nếu bạn muốn được Hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner