Tôi có để đặt hàng ở trang bán hàng ở nước ngoài được không?

Mặc dù có một số trường hợp Hoàn Tiền của bạn sẽ được xác nhận nhưng hầu như Hoàn Tiền sẽ bị từ chối. Do đó, chúng tôi khuyến khích người dùng tránh việc mua hàng tại nước ngoài để đảm bảo được Hoàn Tiền.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!