Có phương thức thanh toán nào không đủ điều kiện để nhận Hoàn tiền không?

Một số Cửa hàng Đối tác trên ShopBack có thể không được hỗ trợ đối với một số phương thức thanh toán có sẵn. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện của Cửa hàng trước khi mua hàng để biết thêm chi tiết.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner