Có phương thức thanh toán nào không đủ điều kiện để nhận Hoàn Tiền không?

Một số trang bán hàng đối tác trên ShopBack có thể không được hỗ trợ đối với một số phương thức thanh toán có sẵn. Vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và điều khoản của cửa hàng trước khi mua hàng để biết thêm chi tiết.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!