Tổng Hoàn Tiền, Hoàn Tiền chờ xác nhận, số dư khả dụng và số tiền đã rút là gì?

1. Tổng Hoàn Tiền

Tổng số Hoàn Tiền mà bạn nhận được từ ngày đầu tiên bạn sử dụng ShopBack đến thời điểm hiện tại. Khoản tiền này bao gồm Hoàn Tiền "chờ xác nhận", số dư khả dụng và số tiền đã rút.

Nếu bất kì giao dịch Hoàn Tiền nào của bạn bị từ chối sau thời gian đối soát, Tổng Hoàn Tiền của bạn cũng sẽ thay đổi.

2. Hoàn Tiền "chờ xác nhận"

Hoàn Tiền đang có trong tài khoản của bạn đang trong thời gian tra soát với trang bán hàng.

3. Số dư khả dụng

Hoàn Tiền đã được xác nhận trong tài khoản của bạn. Đây là khoản tiền bạn có thể rút được dưới dạng tiền thật về tài khoản ngân hàng.

4. Số tiền đã rút 

Các Hoàn Tiền đã được xác nhận mà bạn đã rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn thành công.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!