Tại sao khoản Hoàn tiền của tôi lại được phản ánh là "Đang kiểm tra"?

Trong một số trường hợp, Đối tác của chúng tôi cần thời gian để xác nhận lại Hoàn tiền cuối cùng. Trong trường hợp này, họ có thể yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành việc xác nhận. Vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner