Tại sao Hoàn tiền của tôi lại hiển thị là "Đang kiểm tra"?

Trong một số trường hợp, các Đối tác (nhà bán hàng) của chúng tôi cần thời gian để xác nhận số tiền Hoàn tiền cuối cùng. Trong trường hợp này, phía Đối tác có thể yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành việc đối soát và xác nhận trạng thái hoàn tiền.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner