Tại sao Hoàn Tiền của tôi lại hiển thị là "đang xử lý"?

Hoàn Tiền của bạn sẽ hiển thị "đang xử lý" khi sản phẩm bạn đặt mua không nằm trong danh sách các ngành hàng được Hoàn Tiền (0% ~ 0đ). 

Trường hợp này, các nhà bán hàng cần thời gian để xác nhận số tiền Hoàn Tiền cuối cùng. Do đó phía thương hiệu có thể yêu cầu thêm thời gian để hoàn thành việc đối soát và xác nhận trạng thái Hoàn Tiền.

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!