Tôi nên làm gì nếu không thể tìm thấy Hoàn Tiền của tôi bằng ID của cửa hàng?

Trường hợp này rất hiếm khi xảy ra vì hệ thống dữ liệu mà ShopBack nhận được từ trang bán hàng sẽ trùng khớp với thông tin phía thương hiệu ghi nhận.

Tuy nhiên vẫn có một số dữ liệu khác nhau giữa 2 bên. Trường hợp này bạn hãy thử thay thế bằng thời gian mua hàng để tìm kiếm nhé!

Trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khi sử dụng ShopBack, vui lòng truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!