Tại sao Hoàn tiền của tôi vẫn ở trạng thái "Đang chờ" sau khi đã quá ngày dự kiến Hoàn tiền hiệu lực?

Việc này có thể xảy ra khi phía Đối tác yêu cầu thêm thời gian để kiểm tra và xác nhận giao dịch mua hàng của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotro@goshopback.vn để được hỗ trợ.

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner