Tại sao Hoàn Tiền của tôi vẫn ở trạng thái "chờ xác nhận" sau khi đã quá ngày dự kiến Hoàn Tiền hiệu lực?

Việc này có thể xảy ra khi phía Đối tác yêu cầu thêm thời gian để kiểm tra và xác nhận giao dịch mua hàng của bạn. Trường hợp này, bạn có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách truy cập kênh hỗ trợ tự động tại đây.

Can’t find what you need? Reach out to us!